- dit og mit Solrød

Jane Noer

SUNDHED, ÆLDREPLEJE OG FLERE PRIVATE ARBEJDSPLADSER

 

Jeg hedder Jane Noer og sidder i Solrød byråd i min første periode. Jeg har boet 39 år i Solrød. Jeg var kun væk et par år, hvor jeg boede i København, men da mit ældste barn, ud af tre, nåede skolealderen, flyttede vi tilbage til Solrød. Det var her, at jeg ønskede, at mine børn skulle vokse op, præcis som jeg selv gjorde det.

Jeg er aktiv i politik i dag, fordi jeg vil have mulighed for at gøre en direkte forskel. Vi kan sagtens protestere på nettet (hvilket rigtig mange jo også gør), men det er gennem demokratiet, at vi kan finde løsninger – det er gennem politiske partier, at vores samfund formes.

Derfor blev jeg aktiv i Venstre og meldte mig som kandidat i 2013, og jeg stiller op igen, da jeg mener, at jeg gør en forskel samtidigt med, jeg har appetit og mod på fire år mere.

Jeg er uddannet sygeplejerske, og jeg er så heldig, at jeg sidder i Social-sundheds- og fritidsudvalget. Jeg har, siden jeg blev uddannet, primært arbejdet med ældre, og det er dét, jeg brænder for. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan styrke den enkelte, således at de kan bibeholde deres egenomsorg og integritet, så vi som kommune ikke bare tager over.

I kraft af mit arbejde ser jeg dagligt, at patienter på hospitalet udskrives tidligere end før, hvilket kræver et større fokus på forebyggelse samt flere ressourcer og kompetencer i kommunen – noget vi skal have stort fokus på, så vi forebygger genindlæggelser og indlæggelser generelt.

Til dagligt arbejder jeg som områdeleder i Brøndby Kommune i hjemmeplejen. Jeg ser dagligt, hvordan en kommune fungerer, samt hvordan konsekvenserne af politikernes beslutninger har stor indflydelse på det daglige arbejde – erfaringer som jeg blandt andet også bruger i mit virke som byrådsmedlem. Tingene skal hænge sammen, lige meget hvilket arbejde og hvilken position, man har i en kommune.

Vi er forskellige, vores tilgang til at løse mange af de samme udfordringer er forskellige, men politik er en finurlig måde at få disse forskellige løsninger til at gå op i en fælles enhed. Dette kræver, at vi lytter og lærer af hinanden og vores kompetencer. Derfor skal vi som politikere være forskellige og mangfoldige, således at vi kan udnytte vores forskellige kompetencer til en ansvarsfuld og visionær politik.

Politik er ikke bare noget, man gør med hjernen, det er i den grad også noget, man gør med hjertet, og derfor håber jeg på jeres støtte, så jeg kan se frem til endnu fire lærerige år i Solrød Byråd.

 

Faktaboks

– 45 år
– Gift med Mads og mor til 3 drenge på 11, 18 og 23 år
– Uddannet sygeplejerske med en diplom i ledelse
– Områdeleder i Hjemmeplejen i Brøndby

Mærkesager:
– Sundhedsområdet og ældrepleje med fokus på forebyggelse og ordentlige kår.
– Tryghed i hjemmet og på gaden, flere private arbejdspladser og kvalitet i vores folkeskoler og i børnepasningsordningen.
– Effektiv sagsbehandling og borgerservice i den kommunale administration.

Politisk erfaring:
– Blev aktivt medlem af Venstre i 2013, hvor jeg også stillede op og kom ind i Solrød Byråd.

T. 28 10 07 49
jane@venstresolrod.dk

 “Politik skal føres fra hjertet”


Læs mere om Venstres politik:

- Dit og mit Solrød - Økonomi - Det bedste liv - Idræt og fritid - Landsby, natur og by